لطفا منتظر باشید و لبخند بزنید . . .

copier

روش کپی کردن نرم افزار از روی گیرنده (RX) به فرستنده (TX)

access_time ۱۲:۴۱
remove_red_eye 47بازدید

copier

روش کپی کردن نرم افزار از روی گیرنده (RX) به فرستنده   (TX)

برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید :

  • کلید سبز رنگ روی copier را در جای خود قرار دهید .

  • ,Port copier را در جای خود روی گیرنده (RX) قرار دهید .

نکته : زمانی که این کار را انجام می دهید LED (چراغ کوچک روی کپی یر) نباید روشن و خاموش شود .

  • یکی از دکمه های شماره 1 یا 2 یا 3 را فشار دهید (مثلاشماره 1) تا LED شروع به چشمک زدن به رنگ سبز کند . اگر رنگ LEDموقع چشمک زدن قرمز بود یکبار port را در آورده و مجددا از مرحله 2 مسیر را تکرار کنید .

  • port را از گیرنده (RX) جدا کرده و سپس کلید سبز رنگ را نیز از جایش خارج کنید .

  • port , copier را در جای خود روی فرستنده (TX) قرار دهید .

  • همان دکمه ای را که به عنوان حافظه در مرحله 3 انتخاب کرده بودید (مثلا شماره 1) را فشار دهید تا LED شروع به چشمک زدن به رنگ سبز کند . اگر رنگ LED موقع چشمک زدن قرمز بود یکبار port را در آورده و مجددا از مرحله 5 مسیر را تکرار کنید .